Nanananananananananana darren, darren dods! darren dods, darren, darren dods! nanananananananananana darren, darren dods!


A chant sung by Falkirk fans about player Darren Dods

Nanananananananananana darren, darren dods!
darren dods, darren, darren dods!
nanananananananananana darren, darren dods!

By Anonymous