He's big, He's Dane, He's got a famous name, Kasper Schmeichel, Kasper Schmeichel.


A chant sung by Falkirk fans about Kasper Schmeichel

He's big, He's Dane, He's got a famous name, Kasper Schmeichel, Kasper Schmeichel.

By Anonymous