The three kings of united are Wayne Rooney daley blind angel diiiiiiiiii mariiiiiiiiiaaaaaaaa robin vaaaaaaaaaaaaaaaaan persie and juan maaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaa they...


A chant sung by Manchester United fans about player Daley Blind

The three kings of united are Wayne Rooney daley blind angel diiiiiiiiii mariiiiiiiiiaaaaaaaa robin vaaaaaaaaaaaaaaaaan persie and juan maaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaa
they are the kings of Manchester uuuuuuuuuuunnnnnnniiiiiiittttttttttteeeeeeeeeeeeeedddddddddd
dddddddddddddddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnndddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd!

By charlie ryan