Jean-Louis Akpa Akpro chants


A chant sung by Tranmere Rovers fans about player Jean-Louis Akpa Akpro

Woah woah woah, he's magic you know, Jean-louis Akpa Akpro.

By Enoch

Read this chant


A chant sung by Tranmere Rovers fans about player Jean-Louis Akpa Akpro

He's magic you know Jean-louis Akpa Akpro.

By Cameron

Read this chant

<< < 1 > >>