Ku Klux Luis chants


A chant sung by Stoke City fans to Liverpool to the tune You'll Never Walk Alone

Sign oooooon! sign oooooon! with a peeeeen, in your haaaaaand! 'cause you'll neeeeevvvvveeeerrrr wwoooooorrrrkk, aaaaaggggaaaaaiiiiin! yooooouuuuuu'lllllll, Neeeeeeevvvvvvveeeeerrrr Wwwwoooooorrrrkkkkk, Aaaaagggaaaaaaaaiiinnnn!

One for all the scouse bin dipping dole s@@@s!

By Ku Klux Luis

Read this chant

<< < 1 > >>